Title: Představení projektu "Moderní zpřístupnění historických pramenů"
Other Titles: Presentation of the Project "Modern Access to Historical Sources"
Authors: Král, Pavel
Halla, Karel
Široký, Radek
Lenc, Ladislav
Martínek, Jiří
Citation: KRÁL, , HALLA, K., ŠIROKÝ, R., LENC, L., MARTÍNEK, J. Představení projektu "Moderní zpřístupnění historických pramenů". In: Data a znalosti & WIKT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 173-176. ISBN 978-80-214-5679-2.
Issue Date: 2018
Publisher: Vysoké učení technické v Brně
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31212
ISBN: 978-80-214-5679-2
Keywords: Czech-Bavarian cooperation;full-text search;Porta Fontium
Keywords in different language: Czech-Bavarian cooperation;full-text search;Porta Fontium
Abstract: Hlavním cílem projektu je zpřístupnění archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí pomocí nejmodernějších informačních technologií. Bude umožněno vyhledávání informací podle lokalizačních údajů. Dále se zaměříme na přehlednou prezentaci a efektivní vyhledávání obrazových dokumentů. Také bude realizováno inteligentní full-textové zpřístupněním dokumentů v českém i německém jazyce. Informace budou k dispozici pomocí nadstavby existujícího portálu „Porta Fontium“.
Abstract in different language: The main goal of this project is to make accessible archival resources from the Czech-Bavarian border region using state-of-the-art information technologies. It will be possible to search information based on geolocation. We also focus on a clear presentation and an effective search of the documents in a form of raster images. We further realize an intelligent full-text access to the printed documents in both Czech and German languages. The information will be available through an existing portal “Porta Fontium”.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Vysoké učení technické v Brně
Appears in Collections:OpenAire
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ID43925247_Král_článekD.pdf75,58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD