Title: Mění se patriarchální režim v Myanmaru?
Other Titles: Is patriarchal regime in Myanmar changing?
Authors: Boháčová, Eliška
Citation: BOHÁČOVÁ, E. Mění se patriarchální režim v Myanmaru?. Annales Scientia Politica, 2018, roč. 7, č. 1, s. 29-43. ISSN 1339-0732.
Issue Date: 2018
Publisher: Inštitút politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33697
ISSN: 1339-0732
Keywords: buddhismus;demokratizace;genderový režim;Myanmar;patriarchální režim
Keywords in different language: buddhism;democratization;gender regime;Myanmar;patriarchal regime
Abstract: Z voleb v roce 2015 v Myanmaru vzešla nová a, i když někteří by s tímto tvrzením nesouhlasili, demokratická vláda. A v čele této vlády je žena – Aung San Suu Kyi. V zemi, kde po více než pět dekád držela moc maskulinní armáda, dnes máme kvazi-demokratickou vládu vedenou ženou. Mohlo by toto být předzvěstí zlepšování postavení myanmarských žen obecně? Má demokratizace vliv na genderový režim, který byl po několik desetiletí patriarchální? A jak proces demokratizace a nástup buddhistického nacionalismu ovlivňují anti-diskriminační agendu, která byla zavedena po odchodu armády z čela země?
Abstract in different language: After the elections in November 2015 Myanmar has had a new and, although some wouldn’t agree, democratic government. And the head of the new government is a woman – Aung San Suu Kyi. In a country where the government had been led by an army dominated by men for more than five decades, there is now a quasi-democratic government led by a woman. Could this fact imply that the situation of Myanmar’s women in general is improving? Does democratization have any implications for a gender regime that has been dominantly patriarchal for decades? And how do the democratisation process and the rising Buddhist nationalism effect the antidiscrimination agenda declared after the abandonment of military rule?
Rights: © Inštitút politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Appears in Collections:Články / Articles (KAP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mění se patriarchální režim v Myanmaru_Boháčová.pdf2,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD