Title: Sociální sítě ve výuce němčiny
Other Titles: Using Social Networks in German as a Foreign Language Classes
Authors: Voltrová, Michaela
Motlíková, Iva
Citation: VOLTROVÁ, M., MOTLÍKOVÁ, I. Sociální sítě ve výuce němčiny. Cizí jazyky, 2019, roč. 62, č. 2, s. 9-18. ISSN 1210-0811.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33735
ISSN: 1210-0811
Keywords: sociální média;digitální technologie;německý jazyk;Twitter;Facebook;Yammer
Keywords in different language: social media;digital technology;German;Twitter;Facebook;Yammer
Abstract: Tento článek pojednává o sociálních sítích a jejich praktickém využití na středních školách. V první části byla popsána teoretická východiska, která se vztahují k dané problematice používání sociálních sítí ve výuce cizího jazyka a vycházejí především z lingvistiky.. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v části praktické. Jádrem praktické části jsou návrhy několika typů cvičení, které mohou učitelé efektivně využít ve svých vyučovacích hodinách. Navržené příklady lze upravovat a aplikovat na určitou věkovou skupinu.
Abstract in different language: The text discusses a range of questions around the use of social networks in teaching German. The first part presents findings of research studies in the use of social networks in schools and argues for the value of social networks in foreign language teaching. The second part describes the actual use of the media with secondary school learners of German and provides examples of language teaching activities for teaching German.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KNJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Cizí jazyky 20182019, roč. 62, číslo 2.pdf4,59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD