Title: Zásada úspěchu - "novinky" v rozhodování o nákladech řízení
Other Titles: Principle of success – „news“ in decision making on the costs of proceedings
Authors: Pulkrábek, Zdeněk
Citation: PULKRÁBEK, Z. Zásada úspěchu - "novinky" v rozhodování o nákladech řízení. Bulletin advokacie, 2019, roč. 2019, č. 1-2, s. 34-37. ISSN 1210-6348.
Issue Date: 2019
Publisher: Česká advokátní komora
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33767
ISSN: 1210-6348
Keywords: Náklady řízení
Keywords in different language: Cost of proceedings
Abstract: Článek informuje o přístupech Nejvyššího soudu k náhradě nákladů řízení, obsažených v jeho rozhodnutích z posledních let. S jejich pomocí ukazuje stěžejní význam tzv. zásady úspěchu.
Abstract in different language: The article gives an information about Supreme Court´s attitudes to a proceeding costs compensation, contained in his last years´ decisions. By means of it article demonstrates importance of the principle "loser pays".
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká advokátní komora
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ba_1-2_2019_web.pdf.pdf245,26 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD