Title: Využití pracovních činností ve výuce matematiky na 1. stupni
Other Titles: Using craft activities in maths classes at primary school
Authors: Kotková, Pavlína
Pěchoučková, Šárka
Citation: KOTKOVÁ, P., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Využití pracovních činností ve výuce matematiky na 1. stupni. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2018, roč. 1, č. 1, s. 46-51. ISSN 2571-2519.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33782
ISSN: 2571-2519
Keywords: matematika;pracovní činnosti;integrace
Keywords in different language: mathematics;craft activities;integration
Abstract: Matematika se uplatňuje v mnoha oborech lidské společnosti. Na 1. stupni základní školy ji můžeme integrovat s dalšími předměty. Zaměříme se na propojení matematiky a pracovních činností. Cílem bude v hodinách pracovních činností zhotovit pomůcky, které využijeme při výuce matematiky v některých ročnících prvního stupně, a provést reflexi zařazení těchto výrobků při procvičování matematického učiva.
Abstract in different language: Mathematics is applied in many fields of human society. At elementary school we can integrate it with other subjects. We will focus on linking mathematics and work activities. The goal will be to create tools that we will use in teaching mathematics in some grades of the first grade and to reflect on the inclusion of these products when practicing mathematics.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
pechou.pdf784,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD