Title: Incident Namamugi v britsko-japonských vztazích
Other Titles: The Namamugi Incident in the relations between Great Britain and Japan
Authors: Kodet, Roman
Citation: KODET, R. Incident Namamugi v britsko-japonských vztazích. Historica Olomucensia. Sborník prací historických, 2018, roč. 55, s. 189-216. ISSN 1803-9561.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Palackého
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33794
ISSN: 1803-9561
Keywords: Japonsko;Velká Británie;velmoci;Sacuma;mezinárodní vztahy
Keywords in different language: Japan;Great Britain;Great Powers;Satsuma;International Relations
Abstract: Poté, co bylo Japonsko donuceno hrozbou zásahu západních lodí otevřít své přístavy Spojeným státům a následně evropským mocnostem, došlo k vynucení soustavy nerovných smluv mezi Japonskem a západními mocnostmi. Tento vývoj vedl ke vzniku hnutí sonnó džói, jež vedli mladí samurajové požadující návrat politické moci do rukou císaře a vyhnání cizinců. Kritizovali proto vládnoucí tokugawský šógunát pro jeho slabou zahraniční politiku. Jejich záměrem bylo opětovné uzavření země a ukončení obchodu se západem. Aby tohoto cíle dosáhli, zahájili sérii útoků proti úředníkům šógunátu a zahraničním občanům. Jedním z nejvýznamnějších z těchto incidentů byla vražda britského obchodníka Charlese Lennoxe Richardsona, kterou spáchali samurajové z knížectví Sacuma. Na rozdíl od předchozích útoků bylo nyní možné viníky identifikovat. Britský vyslanec v Japonsku plukovník Edward Neale proto požadoval jejich potrestání a vyplacení odškodného jak od šógunátu, který nedokázal útoku zabránit, tak od knížectví Sacuma. Tokugawská vláda se snažila vzdorovat pomocí zdržovací taktiky. Když však čelila možné námořní demonstraci, musela ustoupit a odškodné vyplatit. Sacuma se rozhodla britským požadavkům postavit. Z toho důvodu bylo její hlavní město následně britskými loděmi ostřelováno. Výsledkem bylo přehodnocení proticizineckého postoje knížectví a podepsání dohody o reparacích.
Abstract in different language: The conclusion of unequal treaties with Western Powers caused unrest in Japan. Adherents of the sonno joi movement demanded expulsion of the foreigners and return of the political power into the hands of the Emperor. They therefore initiated a series of attacks against influential figures of the ruling regime and against foreign residents in Japan. The most important of these incidents was a murder of British merchant Charles Richardson by radical samurai from the Satsuma Domain. British representatives demanded payment of indemnity for this act and the punishment of the culprits. The ruling Tokugawa bakufu was however reluctant to yield because of its anxiety of the impact on the internal Japanese policy. An open conflict was an acute possibility in the spring of 1863. Only the naval threat forced bakufu to make concessions. The Satsuma Domain however decided to resist. Its defiance was broken only after British fleet shelled its capital city of Kagoshima. This incident was one of the steps which persuaded the adherents of sonno joi to abandon their idea of expulsion of the foreigners.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Palackého
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kodet HO 55 2018 1AK.pdf181,45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD