Title: Jak žáci hodnotí hospodářské mapy ve školních atlasech?
Other Titles: How do pupils evaluate economic geographical maps in school atlases?
Authors: Trahorsch, Petr
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 2, s. 63-68.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33909
https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_2-1-Trahorsch-web.pdf
ISSN: 1804-8366
Keywords: školní atlas;hospodářská mapa;uživatelské hodnocení kartografických děl;znakový klíč;geography;terrain teaching;worksheet
Keywords in different language: school atlas;economic-geographical map;user assessment of cartographic work;map key
Abstract: Cílem článku je diskutovat výsledky hodnocení hospodářských map ve školních atlasech žáky základních a středních škol v souvislosti s názory učitelů zeměpisu a zároveň výsledky jiných empirických šetření. Výsledky šetření metodou dotazníku a didaktického testu mezi 193 respondenty ukazují, že alfanumerické kartografické znaky se značkami chemických prvků používané v atlasech Kartografie Praha jsou méně vhodné pro žáky základních škol. V závěru článku jsou představeny dvě učební aktivity, které mohou přispět k pochopení koncepce map těžby nerostných surovin.
Abstract in different language: Economic-geographical maps are an important structural component of school atlases. Their quality is criticized by teachers and experts (cartographers) for unreadability, overcrowding and inadequacy of the content maps of pupils‘ age. The problem is the absence of a user assessment of economic maps that can give the atlas authors feedback on the usability of this cartographic work. The user assessment between 193 responses from secondary schools by questionnaire and didactic test showed that the map key of mining map is inappropriate for lower secondary school pupils; they were unable to identify most of the cartographic signs, and because in the questionnaire items of the research tool identified other mining signs as more appropriate than signs used in the current school atlases from Kartografie Praha. The results of the survey show that it would be appropriate to issue school atlases separately for lower and upper secondary schools. It would be appropriate to revise the content of the economic maps in school atlases with regard to the adequacy of pupils at the lower secondary schools.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2018)
Články / Articles (CBG)
Číslo 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_2-1-Trahorsch-web.pdfPlný text1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.