Title: SPC in Joint Application with FMEA,
Other Titles: SPC v aplikaci s FMEA
Authors: Bebr, Lukáš
Bícová, Kateřina
Citation: BEBR, L., BÍCOVÁ, K. SPC in Joint Application with FMEA,. In Proceedings of the 29th DAAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International Vienna Vienna University of Technology, 2018. s. 0534-0539. ISBN 978-3-902734-20-4, ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2018
Publisher: DAAAM International Vienna Vienna University of Technology
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85060107099
http://hdl.handle.net/11025/33943
ISBN: 978-3-902734-20-4
ISSN: 1726-9679
Keywords: proces;diagram;kontrola;kvalita;SPC;FMEA
Keywords in different language: quality;variability;process;SPC;FMEA
Abstract: V současné turbulentní době se zvyšují požadavky na produkty. Z toho plyne i neustálé zvyšovaní požadavků na procesy a jejich kvalitu. Pro statistickou kontrolu procesů je používáno mnoho nástrojů. Analýza příčin a následků je jedním z nich. Tento nástroj se používá hlavně v případě SPC u návrhu postupu výroby nových výrobků či inovovaných produktů. Touto metodou lze zcela jasně zlepšovat výrobní i nevýrobní procesy. Tento příspěvek se zaměřuje na popsání spojení mezi SPC a FMEA a jasně ukazuje kdy a jak se tento nástroj využívá pro kontrolu a zlepšení procesů
Abstract in different language: In present turbulent times the product requirements are ever increasing. From this fact the perpetually heightening demand on processes and their quality ensues. Many tools are used for statistical process control and analysis of the causes and consequences is one ofthese. This tool is mainly used in case of SPC when designing the production process for new products or innovated products.Both production and non-production processes can clearly be improved by use of this method. This paper focuses on the describing the connection between SPC and FMEA and clearly shows when and how this tool is to be used for control and improvement of processes
Rights: © DAAAM Inernational Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
077.pdf916,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD