Title: Analýza induktivních vlivů kabelových vedení vvn na blízká ocelová izolovaná potrubí
Authors: Janda, Z.
Citation: Electroscope. 2019, č. 1.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo1_2019/r13c1c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34330
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektrická indukce;ocelová izolovaná potrubí;kabely velmi vysokého napětí;elektromagnetická pole;elektrická měření
Keywords in different language: electric induction;steel insulated pipes;very high voltage cables;electromagnetic fields;electric measurement
Abstract: Článek je zaměřen na analýzu induktivních účinků kabelů velmi vysokého napětí na blízká ocelová izolovaná potrubí. Předmětná analýza sestává z podrobného řešení rozložení elektromagnetického pole v okolí ovlivňujícího kabelové vedení, ovlivněného potrubí a blízkých omezujících vodičů. Elektromagnetická pole jsou řešena s využitím výpočetního nástroje COMSOL Multiphysics 4.3. Pro posouzení bezpečného provozu potrubních systémů v blízkosti kabelového vedení, byly vypočítány hodnoty potenciálů potrubí v době poruchy na kabelovém vedení, a to pro různá dispoziční uspořádání a reálná ochranná opatření. Pro tzv. symetrizační vodič byly stanoveny hodnoty redukčních koeficientů, které lze uplatnit v numerických výpočtech.
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r13c1c1.pdfPlný text1,03 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.