Title: Umělá inteligence ve Společnosti 4.0
Other Titles: Artificial Intelligence in Society 4.0
Authors: Dvořáková, Lilia
Citation: DVOŘÁKOVÁ, L. Umělá inteligence ve Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2019, č. 3, s. 26-28. ISSN 0139-5661.
Issue Date: 2019
Publisher: Svaz účetních ČR
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/34894
ISSN: 0139-5661
Keywords: umělá inteligence;umělá inteligence a účetnictví;potenciál umělé inteligence
Keywords in different language: Artificial Intelligence;artificial intelligence and accounting;the potential of artificial intelligence
Abstract: Článek prezentuje umělou inteligenci jako dynamicky se rozvíjející a interdisciplinární obor. Vývoj systémů umělé inteligence nastoluje i nezodpovězené otázky z oblasti filosofie, etiky, managementu a také rizik zneužití. V současné době přináší umělá inteligence množství benefitů do všech oborů lidské činnosti, od internetových start-upů přes strojírenství, logistiku, marketing, medicínu, farmacii a jiné. Automatizace, robotizace a umělá inteligence vstupují i do účetní profese a mění charakter práce v této profesi.
Abstract in different language: The paper presents artificial intelligence as a dynamically developing and interdisciplinary field. The development of artificial intelligence systems also raises unanswered questions about philosophy, ethics, management, and abuse risks. Currently, artificial intelligence brings a number of benefits to all fields of human activity, from internet start-ups through engineering, logistics, marketing, medicine, pharmacy and others. Automation, robotics and artificial intelligence also enter the accounting profession and change the nature of work in this profession.
Rights: Plný text není přístupný.
© Svaz účetních ČR
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
CLANEK 7_DVORAKOVA Lilia 012019.docx68,94 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD