Title: Mechanical and structural properties of human aortic and pulmonary allografts do not deteriorate in the first 10 years of cryopreservation and storage in nitrogen
Other Titles: Mechanické vlastnosti lidských aortálních a pulmonárních alograftů se během prvních deseti let kryoprezervace nemení
Authors: Fiala, Radovan
Kochová, Petra
Kubíková, Tereza
Cimrman, Robert
Tonar, Zbyněk
Špatenka, Jaroslav
Fabián, Ondřej
Burkert, Jan
Citation: FIALA, R., KOCHOVÁ, P., KUBÍKOVÁ, T., CIMRMAN, R., TONAR, Z., ŠPATENKA, J., FABIÁN, O., BURKERT, J. Mechanical and structural properties of human aortic and pulmonary allografts do not deteriorate in the first 10 years of cryopreservation and storage in nitrogen. Cell and Tissue Banking, 2019, roč. 20, č. 2, s. 221-241. ISSN 1389-9333.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: preprint
preprint
URI: 2-s2.0-85064051480
http://hdl.handle.net/11025/34926
ISSN: 1389-9333
Keywords: srdeční chlopenní alograft;homograft;kryoprezervace;tkáňová banka;mechanické vlastnosti;strukturní změny
Keywords in different language: heart valve allograft;homograft;cryopreservation;tissue banking;mechanical characteristics;structural changes
Abstract: Cíle: Jedním ze způsobů náhrady semilunárních chlopní je transplantace lidských alograftů srdečních chlopní (ASCH). Aortální a pulmonální ASCH jsou skladovány v kryobance chlopenních štěpů. Exspirační doba kryoprezervovaných chlopenních štěpů byla arbitrárně stanovena na 5 let. Cílem práce bylo ověření hypotézy, že ASCH ani po 5 letech skladování v tekutém dusíku neztrácejí své příznivé mechanické a strukturální vlastnosti. Materiál a metody: Z celkového počtu 64 lidských ASCH (31 aortálních a 33 pulmonálních) různé délky kryoprezervace (čerstvých, do 5 let, 5-10 let a více než 10 let) byly odebrány vzorky tepenné stěny, cípů, ventrikulo-arteriální junkce a arteriálních ringů. Všechny vzorky byly podrobeny mechanickému testování na trakčním stroji, dokud nedošlo k narušení jejich integrity. Histologické zpracování hodnotilo podíl kolagenu a elastinu ve vzorcích přilehlé tkáně. Získané hodnoty prošly statistickým zpracováním. Výsledky: U aortálních ASCH nedošlo k významným změnám schopnosti deformovat se při působení tahu ani při kryoprezervaci ani v průběhu 10letého skladování v tekutém dusíku. Síla nutná k natržení aortální stěny nebo cípu, byla ve všech skupinách kryoprezervovaných vzorků do 10 let skladování podobná. V případě pulmonálních ASCH byla u vzorků stěn ve skupině s délkou kryoprezervace 5-10 let zachycena nižší schopnost deformace. Mezní napětí se však pro všechny vzorky pulmonálních ASCH (včetně stěn) mezi jednotlivými skupinami do 10 let kryoprezervace nelišilo. Změny v zastoupení kolagenu I a elastinu ve vzorcích o různé délce kryoprezervace nekorelovaly s jejich mechanickými vlastnostmi. Závěr: Potvrdili jsme hypotézu, že kryoprezervované ASCH neztrácejí ani po 5 letech skladování v tekutém dusíku své zásadní mechanické a strukturální vlastnosti. Závěr výzkumu bude aplikován do provozu tkáňové banky, umožní prodloužení doby exspirace ASCH.
Abstract in different language: Background: The aortic and pulmonary allograft heart valves (AHV) are used in the cardiac surgery for replacing the impaired semilunar valves. They are harvested from donor hearts and cryostored in tissue banks. The expiration period was set to 5 years arbitrarily. We hypothesized that their mechanical and structural properties do not deteriorate after this period. Methods: A total of 64 human AHV (31 aortic and 33 pulmonary) of different length of cryopreservation (fresh, 0-5, 5-10, over 10 years) were sampled to different tissue strips (artery, leaflet, ventriculo-arterial junction) and tested by tensile test with loading velocity 10 mm/min until tissue rupture. Neighbouring regions of tissue were processed histologically and evaluated for elastin and collagen area fraction. The results were evaluated statistically. Results: In aortic AHV, the physical deformation response of wall samples to stress did not changed significantly neither during the process of cryopreservation nor during the first 10 years of storage. In pulmonary AHV, the ultimate strain dropped after 5 years of cryopreservation indicating that pulmonary artery was significantly less deformable at the time of rupture. On the other hand, the ultimate stress was equal during the first 10 years of cryostorage. The changes in collagen and elastin amount in the tissue samples were not associated with mechanical impairment. Conclusion: Neither elasticity, stiffness and solidity nor morphology of aortic and pulmonary AHV did not change reasonably with cryopreservation and in the first 10 years of cryostorage. This evidence suggests that the expiration period might be extended in the future.
Rights: © Springer
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (NTIS)
Preprinty / Preprints (KME)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
e.Proofing.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD