Title: Na cestě ke Společnosti 5.0
Other Titles: On the way to Society 5.0
Authors: Dvořáková, Lilia
Citation: DVOŘÁKOVÁ, L. Na cestě ke Společnosti 5.0. Účetnictví, 2019, č. 6, s. 7-11. ISSN 0139-5661.
Issue Date: 2019
Publisher: Svaz účetních ČR
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/34944
ISSN: 0139-5661
Keywords: Společnost 5.0;Průmysl 5.0;Společnost 4.0;Průmysl 4.0
Keywords in different language: Society 5.0;Industry 5.0;Society 4.0;Industry 4.0
Abstract: Článek prezentuje, analyzuje a diskutuje koncept Společnosti 5.0. se specifickým zaměřením na porovnání principů, postupů a nástrojů Společnosti 5.0 - Průmyslu 5.0 a Společnosti 4.0 - Průmyslu 4.0. Na podkladě dokumentu japonské obchodní federace Keidanren jsou identifikovány bariéry a cílové stavy, kterých má Společnost 5.0 dosáhnout, a opatření podporující dosažení cílů Společnosti 5.0. Filosofie a vize Společnosti 5.0 představují potenciál pro akceleraci vývoje techniky a ekonomiky a současně využití tohoto potenciálu pro zabezpečení populace a života na Zemi v kontextu udržitelnosti.
Abstract in different language: The article presents, analyzes and discusses the concept of Society 5.0. with a specific focus on comparing the principles, procedures and tools of Society 5.0 - Industry 5.0 and Society 4.0 - Industry 4.0. Based on the document of the Japanese Business Federation Keidanren are identified the barriers and target states to be achieved by Society 5.0 and procuration supporting the achievement of Society 5.0 objectives. Society 5.0's philosophy and vision represent the potential to accelerate the evolution of technology and economics and use this potential to secure population and life on Earth in the context of sustainability.
Rights: Plný text není přístupný.
© Svaz účetních ČR
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
CLANEK 8_DVORAKOVA Lilia 042019.docx709,84 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD