Title: Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď - anebo
Other Titles: Prohibition of surprising decision: Either – or
Authors: Pulkrábek, Zdeněk
Citation: PULKRÁBEK, Z. Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď - anebo. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 11, s. 381-388. ISSN 1210-6410.
Issue Date: 2019
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35568
ISSN: 1210-6410
Keywords: zákaz překvapivého rozhodnutí;zásada předvídatelnosti;poučovací povinnost soudu;právní slyšení
Keywords in different language: prohibition of surprising decisions;the principle of foreseeability of judicial decisions;court´s duty to instruct;right to be heard.
Abstract: Článek se zabývá povinností soudu upozornit strany na možné jiné právní posouzení. Na vývoji této povinnosti v Německu, Rakousku a předválečném Československu ukazuje, že současné české pojetí je překonané. Základním problémem je extrémní předpoklad, že soud nesmí strany „poučovat“ o hmotném právu. Článek dále formuluje argumenty ve prospěch upozorňovací povinnosti soudu a reaguje na známé protiargumenty. Zejména poukazuje na právo na právní slyšení.
Abstract in different language: The article deals with a court´s duty to point out possible different legal qualification. In the example of development of this duty in Germany, Austria and pre-war Czechoslovakia it demostrates recent czech approach as outdated. Its basic problem is an extreme assumption the court is prohibited to instruct parties on substantive law before its decision. Thereafter the article formulates arguments for the „court´s duty to instruct“ and responds to known counter-arguments. Particularly it refers to the party´s right to be heard.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
doc00168720190910084235-1.pdf3,02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD