Title: Obsah odpůrčího nároku podle občanského zákoníku
Other Titles: Content of the fraudulent conveyance claim under the Civil Code
Authors: Pulkrábek, Zdeněk
Citation: PULKRÁBEK, Z. Obsah odpůrčího nároku podle občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 41-44. ISSN 1210-6348.
Issue Date: 2019
Publisher: Česká advokátní komora
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35569
ISSN: 1210-6348
Keywords: Odpůrčí právo;odporovatelnost
Keywords in different language: fraudulent conveyance
Abstract: Článek nejprve představuje tři základní teoretické koncepce odpůrčího nároku. Dále argumentuje proti pojmu "relativní neúčinnost právního jednání", který vychází z nejstarší z nich a v českém právním myšlení je dosud zakořeněný. Uvádí také praktické souvislosti teoretického sporu. Nakonec se zamýšlí nad tím, zda by nebylo možné odporovat právnímu jednání i námitkou, přestože text zákona nasvědčuje tomu, že odporovat lze jen žalobou.
Abstract in different language: The article presents three basic theories of the fraudulent conveyance claim. Thereafter it argues against the concept of „relative ineffectiveness“ of fraudulent legal act. This concept is derived from the oldest theory and is still embedded in czech legal thinking. The article also mentions practical connections to the theoretical controversy. Finally it considers possible creditor´s exceptio, even if the Civil Code speaks only about his action.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká advokátní komora
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pulkrábek BA 2019-4.pdf425,84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD