Title: Tools for Semi-automatic Preparation of Training Data for OCR
Other Titles: Nástroje pro poloautomatickou přípravu trénovacích dat pro OCR.
Authors: Lenc, Ladislav
Martínek, Jiří
Král, Pavel
Citation: ROT, D., JIŘINEC, J. Preliminary experiments while designing a cold crucible for metal melting. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, 2019, roč. 5, č. 3, s. 1-7. ISSN 2332-8983.
Issue Date: 2019
Publisher: American Society of Mechanical Engineers
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85070823551
http://hdl.handle.net/11025/35840
ISSN: 1868-4238
Keywords: CNN;historické dokumenty;LSTM;neuronové sítě;OCR
Keywords in different language: CNN;Historical Documents;LSTM;Neural Networks;OCR
Abstract: Práce se zaměřuje na přípravu dat pro OCR systémy založené na rekurentních neuronových sítích. Správně anotovaná data jsou nezbytná pro natrénování sítě i pro vyhodnocení metod pro OCR. V mnoha případech je stále zapotřebí manuální anotace, zejména v případě historických dokumentů. Ačkoliv je k dispozici několik komplexních nástrojů pro zpracování historických dokumentů, jednoduché nástroje určené pouze pro anotaci řádek textu chybí. Proto navrhujeme a implementujeme sadu nástrojů využívajících umělou inteligenci, které umožní zjednodušit anotační proces. Tyto nástroje vytvářejí ground-truth obrázky, které mohou být použity pro natrénování OCR systémů.
Abstract in different language: This article deals with issues arising during the design and production of a cold crucible (CC) for melting metals and alloys using electromagnetic induction. The article deals particularly with the results from tests and numerical simulations for designing the CC. The heat fluxes from different metals and their alloys to two different CCs and one calorimeter were measured during the tests. The required magnetohydrodynamic effects on the melted load were verified, and related (independent) electrical and thermal quantities were measured. The dependent electric parameters (R, L, Z) were measured on the inductor and on the primary side of the high frequency transformer. The experiments were numerically simulated first, and the experimental and simulated results were then compared. The final part of the article contains the final design of the CC. The final CC was tested for the transfer of energy from the inductor into a load placed inside the CC and the required magnetohydrodynamic effects on the melted load inside the CC were partly verified too.
Rights: Plný text není přístupný.
© American Society of Mechanical Engineers
Appears in Collections:Články / Articles (KEE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD