Title: Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky
Other Titles: Loom weights or spit supports? Clay weights from the Late Bronze Age settlement near Březnice in south Bohemia from the perspective of archaeology and archaeobotany
Authors: Chvojka, Ondřej
Menšík, Petr
Šálková, Tereza
Kuna, Martin
Citation: HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T. Helmet to head coupling by multi-body system. Applied and Computational Mechanics, 2019, roč. 13, č. 1, s. 21-28. ISSN 1802-680X.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85070205843
http://hdl.handle.net/11025/35852
ISSN: 0323-1267
Keywords in different language: clay weights;Late Bronze Age;mass finds;archaeobotany;radiocarbon dating
Abstract: Mezi většinou opomíjené artefakty, běžně nacházené na pravěkých sídlištích, patří hliněná závaží. Jejich podrobná analýza přitom může přispět k řešení mnoha důležitých otázek, jakými jsou technologie výroby keramiky a textilu, zacházení s odpadem, depoziční a postdepoziční procesy apod. Soubor závaží, který umožňuje položení takových otázek, pochází ze sídliště z mladší doby bronzové, zkoumaném v l. 2005–2009 v jihočeské Březnici. Ve dvou specifických žlabovitých objektech byly odkryty dva hromadné nálezy několika desítek kusů závaží, které byly v předložené studii podrobeny detailní archeologické i archeobotanické analýze. Provedené rozbory umožnily sledovat otázky role a účelu těchto artefaktů v tehdejších společnostech, stejně jako položení otázky o způsobech a důvodech jejich hromadného uložení v zmíněných žlabech.
Abstract in different language: The number of fatalities proves that traffic accidents and their consequences are still a serious problem to be solved. Almost half of the people dying on the world’s roads are pedestrians, cyclists, and two-wheeler riders, which are together called vulnerable road users. Future challenges such as multi-modal transport including autonomous cars and other modes of transport bring additional safety issues to be investigated. New impact scenarios, covering multi-directional impacts, can be hardly assessed using hardware dummies. Hence, the numerical simulation using human body models is the technology to be addressed for future safety assessment. Especially for vulnerable road users, the complex dynamical loading must be taken into account. Long impact scenarios with complex loading usually cost a lot of calculation time. The presented work contributes to the numerical assessment of two-wheeler riders’ safety with a further view of the optimization of personal protective equipment. For running plenty of impact scenarios for optimization of the personal protective equipment, the short calculation time is necessary. The paper presents a multibody model of a helmeted two-wheeler rider, which results in a short calculation time for assessing complex impact scenarios. The previously developed and validated human body model is addressed and it is coupled to a helmet model using the multibody system approach. The helmeted human body model is validated in oblique impact scenarios by comparing the results to an existing finite element human body model.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
4.Chvojka_267-308_42.pdf7,38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD