Title: Problematika konstrukce a provozu moderních víceoperačních kovacích lisů
Other Titles: The issue of the construction and operation of modern Multifunctional forging presses
Authors: Čechura, Milan
Hlaváč, Jan
Zahálka, Martin
Ráž, Karel
Citation: ČECHURA, M., HLAVÁČ, J., ZAHÁLKA, M., RÁŽ, K. Problematika konstrukce a provozu moderních víceoperačních kovacích lisů. Kovárenství, 2019, roč. 68, č. Duben 2019, s. 84-87. ISSN 1213-9289.
Issue Date: 2019
Publisher: Svaz kováren
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36062
ISSN: 1213-9289
Keywords: lis;kování;optimalizace;automatizace;konstrukce
Keywords in different language: press;forming;optimization;automation;construction
Abstract: Pro jednodušší automatizaci kování velkých počtů výkovků jsou nově navrhovány například kovací lisy pro pět operací. To však představuje podstatné zásahy do jeho konstrukčního řešení. Vzniká nutnost zabývat se řešením problémů, které se v konstrukci a provoze lisů dříve nevyskytovaly. Obsahem příspěvku je identifikace vzniklé problematiky a návrhy na její řešení.
Abstract in different language: To simplify the forging of large numbers of forgings, for example, new forging presses are proposed for five operations. This, however, represents a significant interference with its design solution. There is a need to address the problems that have not previously been encountered in the design and operation of the presses. The content of the paper is the identification of problems and proposals for its solution.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Svaz kováren
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Problematika konstrukce a provozu kovacich lisu.pdf2,73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD