Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKalina, Tomáš
dc.contributor.authorSedláček, František
dc.date.accessioned2019-12-09T11:00:19Z-
dc.date.available2019-12-09T11:00:19Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKALINA, T., SEDLÁČEK, F. Design and Determination of Strength of Adhesive Bonded Joints. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 3, s. 409-413. ISSN 1213-2489.en
dc.identifier.issn1213-2489
dc.identifier.uri2-s2.0-85069853049
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36067
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá obecně metodikou predikce pevnosti lepených spojů. Existuje několik matematických modelů lepených spojů, které se liší svou náročností a přesností s jakou odpovídají reálnému chování lepeného spoje. Tento příspěvek se podrobně zabývá postupem a tím, co je potřeba stanovit, nebo kontrolovat, při konstrukci lepené spoje pomocí kohezivních modelů. Obecná metodika zohledňuje kohezivní i adhezivní vlastnosti lepidla. Obecně popsaná metodika je doplněna podrobným vývojovým diagramem.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherJ. E. Purkyne University in Usti nad Labemen
dc.relation.ispartofseriesManufacturing Technologyen
dc.rights© J. E. Purkyne University in Usti nad Labemen
dc.subjectLepené spoje, kohezivní parametry, epoxidové lepidlo, metodika, povrchová úpravacs
dc.titleDesign and Determination of Strength of Adhesive Bonded Jointsen
dc.title.alternativeKonstrukce a stanovení pevnosti lepených spojůcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with methodology of prediction of adhesive bonded joints strength. Problematics of adhesive bonded joints is a very complex task. There are several different (different precision and different complexity) mathematical models of adhesive bonded joints, which attempts to describe the real behavior of adhesive and adhesive bonded joints during load as accurately as possible. This article presents a comprehensive overview of what to take into account and how to proceed with designing/controlling the strength of adhesive bonded joints. Mathematical models are supplemented by material data from experimental tests. The proposed methodology takes into account both adhesive and cohesive properties (material of bonded parts, surface treatment of bonded material, type of adhesive, thickness of adhesive, bonding technology, loading modes etc.). Methodology "how to proceed" is described in detail and is complemented with a flowchart.en
dc.subject.translatedAdhesive Bond, Cohesive parameters, Epoxy Adhesive, Methodology, Surface treatmenten
dc.identifier.doi10.21062/ujep/305.2019/a/1213-2489/MT/19/3/409
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926595
dc.project.IDSGS-2019-001/Komplexní podpora konstruování technických zařízení IV.cs
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD