Title: Czechia-Bavaria and cross-border possibilities of cooperation at the Faculty of Education in the technical field
Other Titles: Možnosti přeshraniční spolupráce – Česko-Bavorsko pro pedagogickou fakultu v oblasti technického vzdělávání.
Authors: Zadražilová, Alice
Simbartl, Petr
Krotký, Jan
Citation: ZADRAŽILOVÁ, A., SIMBARTL, P., KROTKÝ, J. Czechia-Bavaria and cross-border possibilities of cooperation at the Faculty of Education in the technical field. Edukacja - Technika - Informatyka, 2019, roč. 28, č. 2, s. 69-72. ISSN 2080-9069.
Issue Date: 2019
Publisher: University of Rzeszów
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36074
ISSN: 2080-9069
Keywords: kooperace;technické vzdělávání;učitel;Bavorsko
Keywords in different language: cooperation by-cz;technical education;teachers in Bavaria
Abstract: Článek se zaměřuje na možnost Česko-Bavorské spolupráce fakult vzdělávající budoucí učitele. Ve stručnosti uvádíme průběh studia učitelství v Bavorsku. Z porovnání Bavorského způsobu vzdělávání učitelů v Bavorsku a v České republice vyvozujeme zamítavý názor na možnost této spolupráce, která byla příhodná z geografického hlediska pro další rozšíření výzkumné spolupráce naší fakulty. Způsob vzdělávání je tak odlišný a spolupráci nejde ve větším celku navázat. Možnost se do budoucna nabízí pouze v úzce specifických tématech.
Abstract in different language: The article is focused on the cooperation between Czech and Bavarian faculties educating future teachers. The process of studying education in Bavaria is briefly introduced. By comparing the Bavarian way of educating teachers in Bavaria and in the Czech Republic, the view on the cooperation, which was from the geographical point of view suitable for further research cooperation for the Faculty of Educcation at the University of West Bohemia in Pilsen, is negative. The way of education is too different, and it is not possible to expand the cooperation into a bigger dimension. For the future, the possibility is open just for very specific topics.
Rights: © University of Rzeszów
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zadrazilova.pdf352,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD