Title: Quantitative inspection of coatings thickness by time-power transformation flash pulse thermographic method
Other Titles: Kvantitativní inspekce tloušťky povlaků pomocí TPT flash-pulzní metody
Authors: Švantner, Michal
Muzika, Lukáš
Houdková Šimůnková, Šárka
Citation: ŠVANTNER, M., MUZIKA, L., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š. Quantitative inspection of coatings thickness by time-power transformation flash pulse thermographic method. Proceedings, 2019, roč. 27, č. 1, s. 1-4. ISSN 2504-3900.
Issue Date: 2019
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36083
ISSN: 2504-3900
Keywords: termografické testování;povlaky;infračervené nedestruktivní testování;flash-pulzní termografie
Keywords in different language: thermographic testing;coatings;infrared non-destructive testing;flash-pulse thermography
Abstract: Článek popisuje TPT (Time-Power Transformation) metodu flash-pulzní infračervené termografie. Zabývá se možností jejího využití pro kvantitativní hodnocení tloušťky povlaků žárových nástřiků. Jsou ukázány zásadní předpoklady použití metody - synchronizace a přesnost aproximace. Na příkladu jsou porovnány výsledky vyhodnocení pomocí TPT metody, měřeného signálu, derivace signálu a FFT vyhodnocení. Je ukázáno, že TPT metoda je z uvedených metod nejvhodnější pro kvantitativní hodnocení tloušťky povlaků.
Abstract in different language: Thermographic testing is an inspection method, which primary indicates a presence of discontinuities in a tested sample. Its application to coatings can indicate a presence of local thickness variations; however, it mostly does not bring a quantitative information about a thickness of the coatings. This contribution is focused on a quantification of the thermographic inspection, which would make possible an evaluation of coating thickness differences. A flash pulse thermographic testing was applied to thermally sprayed coatings. An importance of a precise synchronization of a flash-source and thermographic recording was determined. Different evaluation methods were analyzed and their comparison showed that a time-power transformation method is the most suitable for a quantification of the inspection results.
Rights: © MDPI
© Creative Commons Attribution License 4.0
Appears in Collections:Články / Articles (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
msvantne proceedings-27-00032.pdf321,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD