Title: Use of Material-Shape Factors in Mechanical Design
Other Titles: Použití Materiálově-tvarových faktorů při konstruování
Authors: Hrdlička, Filip
Kratochvíl, Martin
Mazínová, Ivana
Florian, Pavel
Citation: HRDLIČKA, F., KRATOCHVÍL, M., MAZÍNOVÁ, I., FLORIAN, P. Use of Material-Shape Factors in Mechanical Design. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 3, s. 397-403. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85069826827
http://hdl.handle.net/11025/36198
ISSN: 1213-2489
Keywords: tvarový faktor;materiálový index, optimalizace;konstruování
Keywords in different language: shape factor;material index;optimization;mechanical design
Abstract: Při konstruování dochází k výběru materiálů a jejich tvaru nesystémově. Výběr je mnohdy založen na předchozích zkušenostech ačkoliv se jedná o část, která zcela zásadně ovlivňuje samotný finální návrh. Tento článek se zabývá použitím materiálově-tvarových faktorů a indexů při návrhu rámu klasického jízdního kola. Článek ukazuje jak lze využít materiálově-tvarových faktorů a indexů pro jednoduchý a rychlý návrh nové konstrukce s jiným materiálem a tvarem profilů. Celá metoda je popsána do detailu pna dvou příkladech a výsledky jsou ověřeny pomocí FEM analýzy.
Abstract in different language: During design process materials and their shapes selection is usually performed unsystematically, selection is mostly based on previous experience, although this is the most influencing part during mechanical design. This paper is devoted to the application of the material-shape factors and indexes to the standard bicycle frame. Paper to show the method with material-shape factors and indexes and how to use it for a simply and fast redesign for a different material and shapes. The whole method is descripted in detail for two examples and the results are veri-fied by FEM analysis.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_2019_3_8.pdf542,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD