Title: Parky, nebo parkoviště? Plánování zeleně pro udržitelná města
Other Titles: Parks or parking lots? Greenery planning for a sustainable city
Authors: Kopp, Jan
Čubr, Václav
Citation: KOPP, J., ČUBR, V. Parky, nebo parkoviště? Plánování zeleně pro udržitelná města. Geografické rozhledy, 2019, roč. 28, č. 5, s. 34-37. ISSN 1210-3004.
Issue Date: 2019
Publisher: Česká geografická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36313
ISSN: 1210-3004
Keywords: městská zeleň;modro-zelená infrastruktura;ekosystémové služby;plánování měst;udržitelná města
Keywords in different language: městská zeleň;modro-zelená infrastruktura;ekosystémové služby;plánování měst;udržitelná města
Abstract: Příspěvek se zabývá plánováním městské zeleně v souladu s environmentálními trendy vývoje měst. V příspěvku demonstrujeme, že městská zeleň přináší řadu benefitů a péče o ni se vyplatí také z ekonomického pohledu. Vyvíjí se nové technologie, jak posílit modro-zelenou infrastrukturu měst, například pomocí vegetačních zelených střech, pro vodu propustných povrchů parkovišť nebo umělých substrátů pro ozelenění tramvajových kolejišť.
Abstract in different language: This paper is concentrated on the planning of urban green space in accordance with environmental trends of urban development. We demonstrate that the urban greenery is highly beneficial and thus from an economic point of view it is effective to care for it. It develops new technologies to strengthen the blue-green infrastructure of cities, for example by green roofs, water permeable parking surfaces or artificial substrates for the greening of the tram tracks.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Česká geografická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD