Title: Pečeti pánů z Krumlova
Other Titles: The seals of Lords of Krumlov
Authors: Gersdorfová, Zlata
Citation: GERSDORFOVÁ, Z. Pečeti pánů z Krumlova. Jihočeský sborník historický, 2018, roč. 87, č. 1, s. 306-327. ISSN 0323-004X.
Issue Date: 2018
Publisher: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36419
ISSN: 0323-004X
Keywords: Vítkovci;páni z Krumlova;sfragistika
Keywords in different language: Vítkovec-family;Lords of Krumlov;sigillography
Abstract: Článek popisuje všechny dochované pečeti pánů z Krumlova (celkem 15 ks), které jsou známé a pochází z období mezi lety 1259-1310. Všechny tyto pečeti byly popsány a fotograficky a kresebně zdokumentovány.
Abstract in different language: The article bring a summarizing treatise of the seals of the Lords of Krumlov, one of the branches of the Vítkovec family. The oldest preserved seals date back to 1259 (?), the youngest to 1310. A total of 15 seals of the Lords of krumlova have remained preserved from this time period; they are described and documented here by photographs and the author´s own paintings.
Rights: Plný text není přístupný.
© Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gersdorfova.pdf9,66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD