Title: Effect of the Cascade Injection Molding on the Filling Behaviour
Other Titles: Vliv kaskádového vstřikování plastu na plnění
Authors: Habrman, Martin
Ráž, Karel
Kalina, Tomáš
Citation: HABRMAN, M., RÁŽ, K., KALINA, T. Effect of the Cascade Injection Molding on the Filling Behaviour. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 6, s. 936-940. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077808543
http://hdl.handle.net/11025/36424
ISSN: 1213-2489
Keywords: Vícevtokové vstřikování;Teplý vtokový systém
Keywords in different language: Multi–gate Injection Molding;Hot Runner System
Abstract: Tento článek se zabývá různými způsoby vstřikování. Plastový díl může být plněn mnoha způsoby. Použití více vtoků je již ve vstřikovacím průmyslu běžné. Vícevtokové plnění má vliv na finální vlastnosti výrobku, zejména počet vtoků, načasování zavírání, otevírání a jejich pořadí. V tomto článku je referenčním dílem jednoduchá plastová krabička, která je v jednom směru výrazně delší než v ostatních. Na spodní straně krabičky jsou žebra, také na této straně jsou umístěné vtoky. Vstřikovat je možné celkem pěti vtoky. Všechny navržené varianty plnění jsou porovnány s ohledem na teplotu, tlak a počet studených spojů. Nejvýhodnější možností plnění vyšlo plnit od středu krabičky s postupným otevíráním dalších vtoků.
Abstract in different language: This paper deals with different ways of injection molding. A plastic part can be generally filled many ways. Use of more than one gate is common in a plastic industry. Cascade molding can affect the final properties of the product, especially by the number of gates, timing of closing – opening and by the order of individual gates. A simple plastic box is used as a reference part in this paper. It is a longitudinal part with one side longer than the others. There are ribs on the bottom side of the box. The injection system is located on the bottom side of the box. The filling process is considering five individual gates. All possible filling variants are compared with respect to temperature, pressure and number of weld lines. Sequential filling from the central point of the box is the most suitable option.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_2019_6_Habrman.pdf469,29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD