Title: Introspektivní metody ve výuce interkulturní komunikativní kompetence
Other Titles: The Introspective Methods in Developing Intercultural Communicative Competention
Authors: Pešková, Michaela
Citation: PEŠKOVÁ, M. Introspektivní metody ve výuce interkulturní komunikativní kompetence. Philologia rossica, 2019, č. 1, s. 71-86. ISSN 2694-8826.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita Hradec Králové
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36456
ISSN: 2694-8826
Keywords: interkulturní deník;interkulturní komunikativní kompetence;zážitková pedagogika;ruština jako cizí jazyk;vysokoškolská příprava učitelů;etnostereotypy;image
Keywords in different language: purpose relationships;adverbial of purpose;adverbial phrases;prepositional constructions;infinitive;primary prepositions;secondary prepositions;simple case;prepositional case;infinitive;transgressive
Abstract: Článek navrhuje introspektivní metodu strukturovaného "interkulturního deníku" jako jednu z didaktických technik rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v rámci výuky cizího jazyka s důrazem na formování dimenze hodnot a povědomí. Metodu vysvětluje v kontextu zážitkové pedagogiky. Článek přináší výsledky pilotního ověření deníku, představuje jeho potenciál i limity. Dotýká se problematiky etnostereotypů, imagí a vývojových hladin IKK. Zohledňuje otázku vysokoškolské přípravy učitelů cizích jazyků.
Abstract in different language: The article suggests an introspective method of a structured intercultural diary as one of the procedures of developing ICC within the scope of language teaching, with an emphasis to forming dimensions of values and awareness. The method is explained in the context of experience pedagogy. The article brings results of the pilot diary verification, introduces its potential and limits. It deals with problematics of ethnical stereotypes, an image and developmental levels of ICC. It takes a question of university preparation of language teachers into consideration.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KRF)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
scan_Peskova_Philrossica.pdf11,95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD