Title: Successful outcomes of collaboration between a university-based research and development facility and manufacturing factory
Other Titles: ÚSPĚŠNÉ VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE VV PRACOVIŠTĚ NA UNIVERZITĚ S VÝROBNÍM ZÁVODEM
Authors: Kubec, Václav
Čechura, Milan
Citation: KUBEC, V., ČECHURA, M. Successful outcomes of collaboration between a university-based research and development facility and a manufacturing factory. MM Science Journal, 2017, roč. neuveden, č. November 2017, s. 1873-1876. ISSN 1803-1269.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85034655464
http://hdl.handle.net/11025/36476
ISSN: 1803-1269
Keywords: optimalizace;metoda konečných prvků;konstrukce;volné kování;hydraulický lis
Keywords in different language: optimization;finite element method;design;free forming;hydraulic press
Abstract: Univerzitní pracoviště mají často větší technické možnosti provádět přesné komplexní technické výpočty. Cílem těchto pracovišť je ověřit si získané výsledky v praxi. Tato možnost se naskytla ve spolupráci CVTS a TS Plzeň při konstrukci nového řešení hydraulického lisu pro volné kování. Jedná se hydraulický lis CKV 120/140, který byl dodán firmě SUNAN.
Abstract in different language: University facilities often have extensive technical equipment for complex high-accuracy engineering calculations. These facilities strive to verify their results in practice. Such an opportunity arose in collaboration between the Centre for Forming Machine Design Research (CFMDR, Centrum výzkumu konstrukce tvářecích strojů) and the company TS Plzen, which focused on a new design concept for a hydraulic press for open-die forging. This press was the CKV 120/140 type; built for and supplied to the company SUNAN.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD