Title: Thermoelectric generator in low thermal gradient operation
Authors: Znbill, Z.
Boušek, J.
Citation: Electroscope. 2019, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo2_2019/r13c2c19.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36512
ISSN: 1802-4564
Keywords: termogenerátor;metody depozice PEDOT;DC/DC měnič
Keywords in different language: thermo-generator;PEDOT deposition methods;DC / DC converter
Abstract: Pomocí levných výrobních procesů a dostupných materiálů byl navržen jednoduchý termogenerátor. Výrobní postupy zahrnují sítotisk, vakuové depozice, plazmatickou aktivaci povrchu pomocí výboje s dielektrickou bariérou a modifikované metody depozice PEDOT. Pro zpracování výstupního napětí z termogenerátoru byl navržen jednoduchý a spolehlivý DC/DC měnič pracující se vstupním napětím od několika desítek mV a výstupním napětím na úrovni několika voltů. Pro tento měnič byly připraveny transformátory s velkým převodním poměrem.
Abstract in different language: A simple thermo-generator was designed using inexpensive manufacturing processes and available materials. Manufacturing processes include screen printing, vacuum deposition, surface plasma activation by dielectric barrier discharge, and modified PEDOT deposition methods. A simple and reliable DC / DC converter working with input voltage from several tens of mV and output voltage on the level of several volts was designed for processing the output voltage from the thermo-generator. Transformers with a large conversion ratio have been prepared for this converter.
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znbill.pdfPlný text256,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.