Title: Development of Low-Cost Solder Paste Hand Dispenser
Authors: Veselý, P.
Dušek, K.
Bušek, D.
Sedláček, J.
Bortel, R.
Hospodka, J.
Citation: Electroscope. 2019, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36513
http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo2_2019/r13c2c18.pdf
ISSN: 1802-4564
Keywords: pájecí pasta;dávkovač;nízko-nákladového ruční dávkovač;nízko-nákladový ruční dávkovač;3D tisk
Keywords in different language: solder paste;dispenser;low-cost dispensing system;3D printing
Abstract: Nanášení pájecí pasty pomocí šablonového tisku je v případě prototypování a kusové výroby drahé a nelze rychle reagovat na změnu designu desky. V těchto případech se proto používají manuální nebo automatické dávkovače. Tato práce se zabývá vývojem nízko-nákladového ručního dávkovače, který využívá jednoduchý pružinový systém a plastovou konstrukci, uzpůsobenou pro výrobu metodou 3D tisku. Navrhované řešení umožňuje na rozdíl od jiných dávkovacích systémů kontinuální vytlačování pasty. Jak ukázal test, depozice pájecí pasty je stejně kvalitní jako u tlakového dávkovače, přitom ale výrobní náklady nečiní více než 1 euro, což je zanedbatelná částka oproti jiným, komerčním řešením.
Abstract in different language: In prototyping and piece-production, stencil printing of the solder paste is expensive, and with the use of the stencil, it is not possible to react fast on changes in the design. Therefore, automatic or manual dispensers are used. This work aimed to develop a low-cost dispensing system based on a simple principle that uses torsion springs and its plastic construction is printable by a 3D printer. Unlike other dispensing systems, the presented dispenser allows continuous deposition of the solder paste. As the performance test showed, the deposition can be as good as with a commercial dispenser. Furthermore, the cost of the dispenser does not exceed 1€. In comparison with other commercial solutions, it is a negligible amount.
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veselý.pdfPlný text373,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.