Title: Fast process detection of the chemical elements
Authors: Novák, Lukáš
Šteffan, Pavel
Citation: Electroscope. 2019, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo2_2019/r13c2c15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36517
ISSN: 1802-4564
Keywords: zařízení Sci-Trace;materiálové složení;LIBS;laserová spektroskopie;LabView;detekce chemických prvků
Keywords in different language: Sci-Trace devices;material composition;LIBS;Laser Induced Breakdown Spectroscopy;LabView;detection of the chemical elements
Abstract: Tato práce popisuje rychlé mapování materiálového složení vzorku prostřednictvím zařízení Sci-Trace. Použitá metoda se nazývá LIBS (Laserová spektroskopie) a používá se pro detekci chemických prvků obsažených v materiálu. V práci se popsána metoda rychlého mapování, která je implementována v programu LabView. Program je uživatelsky napsán pro snadné ovládání celého zařízení. Výhody i nevýhody obou implementovaných metod v programu jsou popsány v práci.
Abstract in different language: This paper describes a Fast mapping of the material composition via Sci-Trace devices. The measurement method is used LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) for detection of the chemical elements. The method of fast mapping is implemented in the program LabView. In the paper is only mentioned the diagram of the process measurement implemented in LabView. The same program controls the whole electronic part of the devices. This paper compares two methods for data collection. Both methods are compared and described their advantages and disadvantages.
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novák.pdfPlný text246,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.