Title: IoT applications utilizing excess heat in electrical lighting fixtures
Authors: Novák, J.
Janíček, V.
Teplý, T.
Bouřa, A.
Husák, M.
Foit, J.
Citation: Electroscope. 2019, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo2_2019/r13c2c14.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36518
ISSN: 1802-4564
Keywords: napájení systému;alternativní získání energie;elektrická energie;odpadní teplo;LED svítidel;Peltiérův článek
Keywords in different language: power supply system;alternative method of energy acquisition;electrical energy;excessive heat;LED lighting fixtures;Peltier cell
Abstract: Vývoj IoT zařízení bude vždy silně ovlivněn možnostmi napájení systému. Značný počet uzlů IoT (node) vytváří nebezpečí dodatečných nákladů při výměně baterii. Z tohoto důvodu se vývoj napájení uzlů zaměřuje na zařízení, která mohou pracovat bez baterie a energii získávají z jiných zdrojů. Tento článek se zaměřuje na alternativní získání elektrické energie z odpadního tepla vznikajícího při provozu LED svítidel obsahující velkoplošné LED čipy. Pro konverzi odpadní tepelné energie na elektrickou energii je využit Peltiérův článek zapojený ve funkci termogenerátoru do teplotního řetězce.
Abstract in different language: The development of IoT instrumentation will always be strongly influenced by the properties of the power supply system. A large number of IoT nodes creates a danger of extra expenditures when changing the battery. For this reason, the development of supply nodes tends to prefer systems capable of battery-less operation, obtaining energy from other sources. This article deals with an alternative method of electrical energy acquisition form the excessive heat appearing in LED lighting fixtures utilizing large-area LED chips. A Peltier cell was used for the conversion of heat energy to electrical energy, connected as thermo-electric generator into the thermal chain.
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J Novák.pdfPlný text524,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.