Title: Inkjet-Printed Capacitive Sensors and Electronic Structures
Authors: Kulha, P.
Chitturi, N.Ch.
Plasch, M.
Kastner, J.
Kurzmann, J.
Mühlberger, M.
Fechtig, D.
Citation: Electroscope. 2019, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo2_2019/r13c2c10.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36522
ISSN: 1802-4564
Keywords: společnost PROFACTOR;inkoustový tisk;kapacitní senzory;senzor hladiny tekutiny
Keywords in different language: PROFACTORcompany;inkjet printing;capacitive sensors;fluid level sensor
Abstract: Příspěvek shrnuje aktivity výzkumné společnosti PROFACTOR v oblasti inkoustového tisku kapacitních senzorů a jejich využití při ovládání robota člověkem či jako senzor hladiny tekutiny vytištěný přímo na 3D objektu. Diskutovány jsou procesy a techniky tisku a funkčnost senzorů je prokázána na několika demonstrátorech, zejména na robotickém rameni vybaveném tištěnými kapacitními dotykovými tlačítky a na skleněné váze s tištěnými kapacitními senzory na jedné straně a signalizací hladiny vody pomocí LED na druhé straně.
Abstract in different language: The paper summarizes activities of the research company PROFACTOR in the field of functional inkjet printing of capacitive sensors and their usage as a human to robot interface and as a fluid level sensor directly printed on a 3D object. Printing processes and techniques are discussed and sensor functionality is proven on several demonstrators, namely the robotic arm equipped with printed capacitive touch buttons and a glass vase with printed capacitive level sensors on one side and LED signalization of the water level on the other side.
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulha.pdfPlný text451,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.