Title: Low Power Wide Area as a technology for Internet of Things
Authors: Janůš, T.
Citation: Electroscope. 2019, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo2_2019/r13c2c8.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36524
ISSN: 1802-4564
Keywords: internet věcí;komunikační protokoly;LPWA;Low-Power Wide Area;LoRa;Sigfox;NB-IoT
Keywords in different language: internet of things;communication protocol;LPWA;Low-Power Wide Area;LoRa;Sigfox;NB-IoT
Abstract: Internet of Things (IoT) se již postupně stává součástí každodenního života. Avšak vývoj takových aplikací je složitý z několika důvodů, např. použitelnost v těžce dostupných místech a s tím související napájejí daného zařízení, odolnost zařízení a mnoho dalších. Hlavním důvodem je však existence různých protokolů IoT, z čehož plynou problémy se standardizací IoT jako celku. Z pohledu systému lze IoT řešení rozdělit do tří kategorií: sběrač dat, služba cloudové platformy a způsob komunikace. Sběračem dat je rozuměno zařízení, které pomocí senzorů získává data. Cloudové platformy nám tato všechna data uloží na bezpečné místo. Propojení mezi zařízením a cloudem nám zprostředkovává komunikační protokol. Jednotlivé komunikační protokoly se liší šířkou pásma, dosahem a množstvím připojitelných zařízení.
Abstract in different language: Internet of Things (IoT) is gradually becoming a part of everyday life. However, the development of such applications is complicated for several reasons, such as usability in hard-to-reach locations and associated power to the equipment, equipment durability, and many others. The main reason, however, is the existence of various IoT protocols, resulting in problems with the standardization of IoT as a whole. From a system perspective, the IoT solution can be divided into three categories: data collector, cloud platform service, and communication method. Data collector is a device that acquires data using sensors. Cloud platforms store all this data in a safe place. The communication between the device and the cloud provides us with a communication protocol. Individual communication protocols differ in bandwidth, range and number of connectable devices.
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janůš.pdfPlný text298,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.