Title: Comparing the time-consumption of destructive and non-destructive forms of measurement in the automotive industry
Other Titles: Porovnání destruktivní a nedestruktivní formy měření v automobilovém průmyslu
Authors: Skřivanová, Nikola
Melichar, Martin
Citation: KALČÍK, J., SOUKUP, R. Large area temperature measurement in smart textiles. In: 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-4. ISBN 978-1-7281-1874-1 , ISSN 2161-2528.
Issue Date: 2019
Publisher: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077875441
http://hdl.handle.net/11025/36591
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: CMM, X-ray, CT, měření, Cg, Cgk indexy, MSA
Keywords in different language: CMM;X-ray;CT;measurement;experiment
Abstract: Článek se zabývá porovnáním výhod a nevýhod destruktivní a nedestruktivní formy měření v oblasti v oblasti automobilového průmyslu. Během experimentu byl použit X-ray, CT kontrolní systém Y. Cougar SMT, který umožňuje nedestruktivní formu měření a CMM Vertex 311 UM u kterého ne vždy jsou měřené kóty přístupné a není tím pádem možné se obejít bez destruktivního zásahu.V rámci experimentu se ověřovala způsobilost těchto měřicích strojů a byla provedena analýza systému měření. Výsledky tohoto experimentu posloužily jako podklad pro zhodnocení jednotlivých výhod a nevýhod destruktivní a nedestruktivní formy měření na výše zmíněných strojích.
Abstract in different language: The article presents a comparison of the time-consumption of destructive and non-destructive forms of measurement in the automotive industry. X-ray, CT control system Y. Cougar SMT which allow non-destructive measurement, and CMM-Vertex 311 UM, in which the measured dimensions are not always accessible and therefore cannot be measured without destructive intervention. The aim of the experiment was to compare, on a representative piece, the approximate time consumption of measurements on individual measuring machines. The results of this experiment were a useful basis for selecting an effective form of measurement in terms of time consumption on the above machines. © 2019, Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM. All rights reserved
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Skřivanová_ DAAAM 2019.pdf897,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD