Title: Grinding maraging steel VACO 180 with SIC grinding wheels - grinding force and wheel wear
Other Titles: Broušení vysokopevnostní ocele VACO 180 s SiC brusnými kotouči – Brusné síly a opotřebení kotoučů
Authors: Farský, Jindřich
Bakša, Tomáš
Zetek, Miroslav
Citation: POÓR, P., BASL, J. Predictive maintenance as an intelligent service in Industry 4.0. Journal of Systems Integration, 2019, roč. 10, č. 1, s. 3-10. ISSN 1804-2724.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077847969
http://hdl.handle.net/11025/36596
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: Broušení, Brousicí kotouče, SiC, Síly, Opotřebení, Vysokopevnostní ocel
Keywords in different language: Grinding;Grinding wheels;SiC, Forces;Wearing;Maraging steel
Abstract: Broušení je technologie, která se používá pro dokončovací operace. Proto je důležité, aby bylo dosahováno přesných rozměrů obrobku po broušení. Právě tato dosahovaná přesnost může být ovlivněna velikostí opotřebení brusného kotouče. Zároveň také platí, že velikost opotřebení je závislé na velikosti sil, které vznikají při broušení. Oba tyto faktory mohou být ovlivněny řeznými podmínkami a složením brusného kotouče. Tento článek se proto zaměřuje na vliv řezných parametrů na opotřebení brusných kotoučů a velikost sil při broušení vysokopevnostní oceli VACO 180 pomocí SiC brusných kotoučů
Abstract in different language: Grinding is a technology which is used as a surface finishing operation. Therefore it is important for achieving good dimensions of accuracy. This accuracy can be affected by the size of wear of the grinding wheel. The size of the grinding wheel wear can be affected by the size of the grinding forces. Both of these factors can be influenced by the grinding parameters and the grinding wheel composition. Therefore, this article focuses on the influence of grinding parameters on the wear of grinding wheels and the size of the grinding forces when grinding VACO 180 maraging steel using SiC grinding wheels.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Farský_ DAAAM2019.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD