Title: Measuring stability of the cutting process when turning using TXF Metalmax software
Other Titles: Měření stability řezného procesu při soustružení pomocí SW TXF Metalmax
Authors: Kaufnerová, Aneta
Kutlwašer, Jan
Citation: SLAVÍK, J. Ještě jednou o stukturním přístupu k umění a k výtvarné výchově : odezva na diskusní příspěvek J. Vančáta O stukturním přístupu k umění a k výtvarné výchově. Výtvarná výchova, 2018, roč. 58, č. 3-4, s. 6-27. ISSN 1210-3691.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077844997
http://hdl.handle.net/11025/36598
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: vibrace;samobuzené kmitání;Kistler;rázové kladívko;akcelerometr
Keywords in different language: vibration;self-excited vibration;Kistler;shock hammer;accelerometer
Abstract: Tento článek pojednává o měření stability řezného procesu a to konkrétně pro soustružení. K měření stability je použito měřící techniky od firmy Kistler a vyhodnocení výsledků omocí programu TXF od firmy Metalmax. Součástí článku je představení programu TXF a popis měřící techniky. Dále jaké problémy vznikaly při analýze programu a experimenty. Tyto experimenty měly za úkol vysvětlit anomálie a najít správné nastavení programu a korektní měření stability řezného procesu.
Abstract in different language: This paper deals with measuring thestability of the cutting process, namely for turning. Kistlermeasuring technology isused to measure stability and the results are evaluated using the TXF program from Metalmax. Part of the article is the introduction of the TXF program and description of the measuring technology. Further, we describe theproblems which arose during the program analysis and experiments. These experiments were designed to explain anomalies and to find the right program settings and correct measurement of the stability of the cutting process
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DAAAM Kubátová Kutlwašer.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD