Title: Plzeňské kroniky, paměti a letopisy
Other Titles: Pilsen chronicles, memoirs and chronicles
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Plzeňské kroniky, paměti a letopisy. In: Documenta Pragensia 37. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2018. s. 629-648. ISBN 978-80-86852-84-3 , ISSN 0231-7443.
Issue Date: 2018
Publisher: Archiv hlavního města Prahy
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36637
ISBN: 978-80-86852-84-3
ISSN: 0231-7443
Keywords: Plzeň;kronikářství;historiografie;19. a 20. století
Keywords in different language: Plzeň;kronikářství;historiografie;19. a 20. století
Abstract: Článek se věnuje vývoji historiografické produkce k dějinám města Plzně a speciálně se zaměřuje na 19. a 20. století.
Abstract in different language: The article focuses on the development of historiographic production on the history of the city of Pilsen and specifically focuses on the 19th and 20th centuries.
Rights: Plný text není přístupný.
© Archiv hlavního města Prahy
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Řeháček-Plzeňské kroniky, paměti a letopisy.pdf143,18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD