Title: Multimodal Dialog with the MALACH Audiovisual Archive
Other Titles: Multimodální dialog s audiovizuálním archivem MALACH
Authors: Chýlek, Adam
Šmídl, Luboš
Švec, Jan
Citation: CHÝLEK, A., ŠMÍDL, L., ŠVEC, J. Multimodal Dialog with the MALACH Audiovisual Archive. In: Proceedings of the 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2019). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc., 2019. s. 3663-3664. ISBN 978-1-5108-9683-3 , ISSN 2308-457X.
Issue Date: 2019
Publisher: Curran Associates, Inc.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85074707838
http://hdl.handle.net/11025/36668
ISBN: 978-1-5108-9683-3
ISSN: 2308-457X
Keywords: dialogové systémy, interakce člověka a stroje, získávání informací
Keywords in different language: dialog systems, human-computer interaction, information retrieval
Abstract: V tomto článku představujeme multimodální dialogový systém schopný získávat informace z velkého audiovizuálního archivu svědectví holokaustu MALACH. Uživatelé mohou prohledávat archív pomocí dotazů v přirozeném jazyce. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje uživatelům rychle zobrazit záběry s odpověďmi a prozkoumat jejich kontext. Dialog byl nasazen ve dvou jazycích - angličtině a češtině. Systém používá automatické rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka pro vytvoření znalostní báze a pro zpracování uživatelských vstupů.
In this paper, we present a multimodal dialog system capable of information retrieval from the large audiovisual archive MALACH of Holocaust testimonies. The users can use spoken natural language queries to search the archive. A graphical user interface allows the users to quickly view footage with the answers and explore their context. The dialog was deployed in two languages - English and Czech. The system uses automatic speech recognition and natural language processing for knowledge base construction and for processing of the user’s input
Rights: Plný text není přístupný.
© Curran Associates, Inc.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
8011_chylek_smidl_svec.pdf842,67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD