Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVoldřich, Josef
dc.contributor.authorMorávka, Štefan
dc.date.accessioned2020-03-16T11:00:25Z-
dc.date.available2020-03-16T11:00:25Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationVOLDŘICH, J., MORÁVKA, Š. Hydrodynamically lubricated contact between axial rings of the pinion and the wheel of a high-speed gearbox: Contribution to numerical assessment. In: Computational Mechanics 2019. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2019. s. 220-223. ISBN 978-80-261-0889-4.en
dc.identifier.isbn978-80-261-0889-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36689
dc.description.abstractIn this study, the hydrodynamically lubricated contact between axial rings of high-speed gearboxes considering their steady state operating mode is studied. Perfect geometry of rings and isothermal oil condition are next simplifying assumptions. The assumption that the contact of rings is hydrodynamically lubricated is suitable as the ratio between the minimal oil film thickness, hmin, and roughness, σ, fulfils the precondition hmin/σ >> 3 for the operating mode. The general Reynolds equation for 2D situation is then convenient to use for the determination of the oil pressure field and of the oil flow rate. Results for an example with a geometry of rings and with an operating mode are presented. Important dependence between the nominal film thickness and the value of transmitted axial force is brought out here for the considered lubricated contact. An attention is also devoted to friction losses.en
dc.description.abstractTato studie se zabývá hydrodynamicky mazaným kontaktem mezi axiálními kruhy rychloběžné převodovky pro její ustálený operační režim. Zjednodušujícími předpoklady jsou dokonalá geometrie kruhů a stejnoměrná teplota oleje. Předpoklad, že kontakt je hydrodynamicky mazaný, je vhodný, protože pro uvedený operační režim je splněna podmínka hmin/σ >> 3 poměru minimální tloušťky olejového filmu (hmin) a drsnosti (σ). Pro stanovení pole tlaku oleje a toku oleje je jako vhodná užita obecná Reynoldsova rovnice pro 2D situaci. Výsledky jsou prezentovány pro vybraný případ kruhů a operačního režimu. Je uvedena důležitá závislost přenášené axiální síly na nominální tloušťce filmu. Pozornost je rovněž věnována třecím ztrátám.cs
dc.format4 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherDepartment of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemiaen
dc.relation.ispartofseriesComputational Mechanics 2019en
dc.rights© Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemiaen
dc.subjecthydrodynamicky mazaný kontaktcs
dc.subjectobecná Reynoldsova rovnicecs
dc.subjectAxiální kruhycs
dc.subjectRychloběžná převodovkacs
dc.titleHydrodynamically lubricated contact between axial rings of the pinion and the wheel of a high-speed gearbox: Contribution to numerical assessmenten
dc.title.alternativeHydrodynamicky mazaný kontakt mezi axiálními kruhy pastorku a kola rychloběžné převodovky: Příspěvek k numerickému hodnocenícs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedHydrodynamically lubricated contacten
dc.subject.translatedGeneral Reynolds equationen
dc.subject.translatedAxial ringsen
dc.subject.translatedHigh-speed gearboxen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929182
dc.project.IDTN01000015/NCK Strojírenstvícs
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
voldrich_moravka_VM2019.pdf519,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD