Title: Profilingua - Analýza překladů
Other Titles: ProfiLingua - Analyses of Translations
Authors: Raisová, Eva
Citation: RAISOVÁ, E.. Profilingua - Analýza překladů. In: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století. Plzeň: ZČU v Plzni, 2018. s. 102-113. ISBN 978-80-261-0834-4.
Issue Date: 2018
Publisher: ZČU v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36704
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: Překlad;translatologie;vlastní jména;exotizace;reálie
Keywords in different language: Translation;Translatology;proper nouns;exotisation;realia
Abstract: Článek se zabývá analýzou překladů studentů bakalářského studijního oboru "Cizí jazyky pro komerční praxi".
The article explores analyses of translations by the students of the bachelor's degree programme "Foreign Languages for Business".
Rights: © ZČU v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ProfiLingua_Proceedings_Eva_Raisová_Analýza_překladů.pdf436,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD