Title: Holubci, sarmi a šulky: balkánské závitky a jejich druhý život v českém pohraničí
Other Titles: Holubtsi, Sarmi and Shulki: Balkan Rolls and its Second Life in the Czech Borderland
Authors: Fatková, Gabriela
Citation: FATKOVÁ, G. . Holubci, sarmi a šulky: balkánské závitky a jejich druhý život v českém pohraničí. Porta Balkanica, 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 51-61. ISSN 1804-2449.
Issue Date: 2019
Publisher: Porta Balkanica
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36815
ISSN: 1804-2449
Keywords: jídlo, Balkán, závitky, slavnostní pokrmy, rituál, akulturace
Keywords in different language: food, Balkan, wrapped cabbage rolls, festive meal, ritual, acculturation
Abstract: Studie se zabývá významem závitků v prostředí česko-bavorského příhraničí (konkrétně regionu Tachov), které se stává specifickým kulinárním prostorem, v němž se prolýnají vlivy původních německých obyvatel a poválečných dosídlenců z různorodých regionů Evropy. Zejména mezi dosídlenci, kteří na Tachovsko přišli z východní Evropy (Rumunsko, Ukrajiny a jiné regiony), závitky nabývají podoby symbolu, spojujícího aktéry s regionem původu a utvářejících dnešní lokální identitu v etnicky heterogenním pohraničí. Je sledován tzv. “druhý život” závitků a jejich kulturní elaborace v kontaktu s ostatními obyvateli regionu. Tuto případovou studii pak zasazujeme do širokého kontextu odborného zájmu o závitky a kulinární technologie zavíjení a plnění, který se rozvíjí zejména v posledních 10 letech.
This study is based on a research in Czech-Bavarian border region Tachov and local foodscape which involves cuisine of Czech and German old settlers and re-settlers from Romania, Ukraine and other regions of Eastern Europe. Among those post-war re-settlers from we can find high importance of one specific meal - wrapped cabbage rolls. This meal is observed as a tool for inclusion and social cohesion on the regional level and its creative development in contact with other local dwellers is being a subject of our attention. This particular meal has been considered within the broad scope of examples from other countries showing the shared special cultural value of wrapped and stuffed meals, especially the ritual use of wrapping as a cultural elaboration of food.
Rights: Plný text není přístupný.
© Porta Balkanica
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Fatkova.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD