Title: Hrad v Janovicích nad Úhlavou - stav dosavadního poznání
Other Titles: Castel in janovice nad Úhlavou - the current konwledge
Authors: Gersdorfová, Zlata
Citation: GERSDORFOVÁ, Z. Hrad v Janovicích nad Úhlavou - stav dosavadního poznání. Archeologie západních Čech, 2019, roč. 10, č. 1-2, s. 91-99. ISSN 1804-2953.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeské muzeum v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36821
ISSN: 1804-2953
Keywords: Janovice nad Úhlavou;hrad;historie;archeologie
Keywords in different language: Janovice nad Úhlavou;castle;history;archaeology
Abstract: Příspěvek shrnuje dosavadní poznání o hradu v Janovicích nad Úhlavou. Představuje klíčové písemné prameny k dějinám hradu a pojednává o výsledcích dosavadních průzkumů divoké archeologie.
The paper summarizes the current knowledge of the castle in Janovice nad Úhlavou. It presents key written sources to the history of the castle and discusses the results of previous researches of wild archeology.
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeské muzeum v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gersdorfova AZČ 10.pdf5,62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD