Title: Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek
Other Titles: Non-standard narrow gague tramcar bogie
Authors: Heller, Petr
Žlebek, Stanislav
Krsička, Tomáš
Citation: HELLER, P. ., ŽLEBEK, S. ., KRSIČKA, T. . Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek. Nová železniční technika, 2020, roč. 28, č. 2, s. 18-21. ISSN 1210-3942.
Issue Date: 2020
Publisher: Nová železniční technika
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36938
ISSN: 1210-3942
Keywords: Tramvajový podvozek;podélný pohon;listové pružnice
Keywords in different language: Bogie trames;longitudinal drive;leaf springs
Abstract: Článek popisuje výzkum a vývoj trakčního, otočného podvozku pro nízkopodlažní tramvaj. Ukazuje řešení některých stavebních struktur a problémy, které bylo nutno vyřešit během vývoje.
The article describes resears and development of traction rotating bogie for low-flor tram. It shows solutions of some building structures that had to be solved during development.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Nová železniční technika
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
NŽT_Heller.pdf7,56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD