Title: Quantitative inspection of coating thickness by flash-pulse thermography and time-power transformation evaluation
Other Titles: Kvantitativní inspekce tloušťky povlaků pomocí flash-pulzní termografie a vyhodnocení pomocí metody mocninné transformace
Authors: Švantner, Michal
Muzika, Lukáš
Houdková Šimůnková, Šárka
Citation: ŠVANTNER, M., MUZIKA, L., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š. Quantitative inspection of coating thickness by flash-pulse thermography and time-power transformation evaluation. Applied Optics, 2020, roč. 59, č. 17, s. E29-E35. ISSN 1559-128X.
Issue Date: 2020
Publisher: Optical Society of America
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85086501201
http://hdl.handle.net/11025/39573
ISSN: 1559-128X
Keywords: termografické testování;povlaky;kvantitativní inspekce tloušťky;žárové nástřiky
Keywords in different language: thermographic testing;coatings;thermal spraying;coating thickness;quantitative thickness inspection
Abstract: Termografické testování lze využít pro inspekci lokálních změn tloušťky povlaků. Tato měření většinou nepřináší kvantitativní informaci o tloušťce povlaku. Článek je zaměřen na možnosti kvantitativního vyhodnocení tloušťky povlaku pomocí flash-pulzní metody termografického testování. Je prezentován postup měření a vyhodnocení na povlacích vytvořených technologií žárového nástřiku. Je demonstrováno zjištění důležitosti přesné synchronizace budicího zdroje a termografického záznamu. Je testována efektivita různých metod vyhodnocení (derivace signálu, fázová transformace, mocninná transformace)a je ukázáno, že metoda mocninné transformace přináší nejlepší výsledky z metod testovaných v tomto příspěvku.
Abstract in different language: sample. Its application to coatings can indicate a presence of local thickness variations; however, it mostly does not bring any quantitative information about the thickness of the coatings. This contribution is focused on a quantification of the thermographic inspection, which would make possible an evaluation of coating thickness differences. Flash-pulse thermographic testing was applied to thermally sprayed coatings. The importance of a precise synchronization of flash source and thermographic recording was determined. Different evaluation methods were analyzed, and their comparison showed that a time-power transformation method is the most suitable for quantification of the inspection results.
Rights: Plný text není přístupný.
© Optical Society of America
Appears in Collections:Články / Articles (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
msvantne_AOJ_CoatQuantIRT.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD