Title: Improving Face Recognition Methods Based on POEM Features
Other Titles: Vylepšení metod pro rozpoznávání obličejů založených na deskriptorech POEM
Authors: Lenc, Ladislav
Král, Pavel
Citation: LENC, L., KRÁL, P. Improving Face Recognition Methods Based on POEM Features. In: Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Setúbal: ScitePress, 2020. s. 538-545. ISBN 978-989-758-395-7 , ISSN 2184-433X.
Issue Date: 2020
Publisher: ScitePress
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85083115358
http://hdl.handle.net/11025/39630
ISBN: 978-989-758-395-7
ISSN: 2184-433X
Keywords: POEM;rozpoznávání obličejů;lokální příznaky;UFI
Keywords in different language: POEM;Face Recognition;Local Features;UFI
Abstract: Obvyklý způsob použití POEM deskriptorů je vytvoření příznaků v pravidelných obdélníkových regionech, které pokrývají celý snímek. Příznaky jsou spojeny do jednoho vektoru, který reprezentuje snímek obličeje. V článku je navržena vylepšená metoda, která využívá automaticky detekované body pro vytvoření příznaků. Zároveň je použita komplexnější metoda pro porovnávání příznakových vektorů. Navržená metoda nalezne uplatnění zejména v případech, kdy je k dispozici omezené množství dat a použití např. neuronových sítí by proto bylo obtížné. Metoda je testována na třech standardních obličejových korpusech. Dosažené výsledky ukazují, že použití POEM deskriptorů a příznaků, vytvořených v automaticky detekovaných bodech, dosahuje výrazně lepších výsledků, než základní metody.
Abstract in different language: The usual way how POEM descriptors are utilized consists in constructing features in rectangular non-overlapping regions covering the whole image. The features created in the regions are then concatenated into one long vector representing the face. We propose an enhancement of this method using automatic key-point identification strategies. In our approach, the image features are created in the detected key-points. We also employ a more complex matching procedure that compares the features individually. This method is efficient particularly when the number of training samples is small and therefore neural network based methods fail, because they do not have enough training data. The proposed approach is evaluated on three standard face corpora. The obtained results show that the combination of POEM features with the automatic point identification and a more sophisticated matching algorithm brings significant improvement over the baseline method.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© ScitePress
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lenc, Král ICAART_2020_paper.pdf207,14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD