Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNemanský, Jan
dc.date.accessioned2020-09-14T10:00:19Z-
dc.date.available2020-09-14T10:00:19Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNEMANSKÝ, J. Pokyn valné hromady ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK a péče řádného hospodáře. Paneurópske právnické listy, 2020, roč. 3, č. 1. ISSN 2644-450X.en
dc.identifier.issn2644-450X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39645
dc.description.abstractČlánek se zabývá vztahem mezi povinností člena statutárního orgánu postupovat v rámci výkonu jeho funkce s péčí řádného hospodáře a možností člena statutárního orgánu vyžádat si pokyn týkající se obchodního vedení společnosti od valné hromady a dále možností takový pokyn nedodržet.cs
dc.format16 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFakulta práva, Paneurópská vysoká školask
dc.relation.ispartofseriesPaneurópske právnické listysk
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Fakulta práva, Paneurópská vysoká školask
dc.subjectpéče řádného hospodářecs
dc.subjectobchodní vedení společnostics
dc.subjectpokyn valné hromadycs
dc.subjectodpovědnost člena statutárního orgánucs
dc.titlePokyn valné hromady ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK a péče řádného hospodářecs
dc.title.alternativeInstruction of the general meeting within the meaning of the Section 51 (2) of the Business Corporations Act and the legal duty to careen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article outlines the basic issue between the duty of a member of the statutory body to proceed with managerial care in the performance of his / her office and the possibility of a member of the statutory body to request an instruction regarding the business management of the company from the general meeting and the possibility of not following such an instruction.en
dc.subject.translatedmanagerial careen
dc.subject.translatedbusiness management of the companyen
dc.subject.translatedinstruction of the general meetingen
dc.subject.translatedresponsibility of a member of the statutory bodyen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929829
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nemanský - Pokyn valné hromady.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD