Title: Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení
Other Titles: Assessment of consumer creditworthiness and impacts on enforcement proceedings
Authors: Hobl, Jaroslav
Citation: HOBL, J. Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 5, s. 29-39. ISSN 1210-8278.
Issue Date: 2020
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39656
ISSN: 1210-8278
Keywords: Exekuce;úvěruschopnost;posouzení úvěruschopnosti;spotřebitel;spotřebitelský úvěr;soud
Keywords in different language: Execution;ceditworthiness;assessment of customer creditworthiness;consumer;consumer credit agreements;court
Abstract: Článek se zabývá posouzením úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. V minulém roce se objevilo několik rozhodnutí Ústavního soudu, jež poskytují (podle mého názoru neodůvodněnou) ochranu práv dlužníků na úkor práv věřitelů. Jedním z nich je nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 4129/18, ze dne 26.2.2019, který mě inspiroval k sepsání této práce.
Abstract in different language: The article deals with the assessment of consumer creditworthiness and the impact on enforcement proceedings. Last year, several decisions of the Constitutional Court appeared which provide (in my opinion unjustified) protection of debtors 'rights at the expense of creditors' rights. One of them is the judgment of the Constitutional Court file no. mark III. ÚS 4129/18, dated 26.2.2019, which inspired me to write this work.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
doc00515120200827101744.pdf3,42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD