Title: Boundaries of Life and Death from the Viewpoint of Shi’i Islamic Jurisprudence and the Consequences in the Field of Islamic Bioethics
Other Titles: Hranice života a smrti z pohledu šíitské islámské právní vědy a konsekvence v rámci Islámské bioetiky
Authors: Sobotková, Veronika
Citation: SOBOTKOVÁ, V. Boundaries of Life and Death from the Viewpoint of Shi’i Islamic Jurisprudence and the Consequences in the Field of Islamic Bioethics. Religio, 2019, roč. 27, č. 2, s. 269-290. ISSN 1210-3640.
Issue Date: 2019
Publisher: Masarykova univerzita
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85084129348
http://hdl.handle.net/11025/39823
ISSN: 1210-3640
Keywords: lidský život;lidská smrt;islámské právo;islámská jurisprudence;Írán;šía;potrat;mozková smrt;eutanázie;dárcovství orgánů
Keywords in different language: Human life;human death;Islamic law;Islamic jurisprudence;Iran;Shi‘a;abortion;brain death;euthanasia;organ donation
Abstract: Článek nabízí přehled různých názorů, teorií a debat ohledně hranic lidského života (počátek a konec lidského života) v šíitském islámu a důležité konsekvence při používání různých medicínských technologií. Pojednává toto téma z pohledu šíitské jurisprucence v současném Íránu, se zvláštním důrazem na publikované právní rozhodnutí důležitých vysokých kleriků a na základě znalosti sdílené v raámci islámských seminářů v Qomu. Článek se nejprve zaobírá různými teoriemi o požátku lidského života a fázemi koránské embryogenese. Následně popisuje problematiku terapeutických přerušení těhotenství a ukazuje rozdílné pohledy důležitých íránských kleriků, zda je přerušení možné, či ne, a za jakých podmínek a na základně jakých právních podkladů tato rozhodnutí činí. Studie dále řeší problematiku lidské smrti, zejména pak otázku posouzení lidí po akutním pozkovém postižení (koma, vegetativní stav, mozková smrt). Práce ukazuje diskusi nad tím, zda je pro určení smrti člověka podstatná činnost mozku, nebo činnost oběhová a zda je tedy možné pacienty odpojit od přístrojů a umožnit darování jejich orgánů. Článek je uzavřen úvahou o statutu lidského fetusu před přijetím ducha z pohledu šíitské právní vědy a zhodnocením zdrojů šíitské islámské bioetiky, která se dostává do sporu s islámskou etikou.
Abstract in different language: The article provides an overview of the various opinions, theories and debate concerning the boundaries of human life (the beginning and end of human life) in Shi‘i Islam and the important consequences in terms of the use of different medical technologies. It considers this issue from the perspective of Shi‘i jurisprudence in contemporary Iran, in particular on the basis of the published legal decisions of important high-ranking clerics and based on the knowledge shared within the Islamic seminaries in Qom. The study first describes various theories concerning the exact beginning of human life and the phases of Qur’anic embryogenesis. The issue of therapeutic abortions is then described and the different views of important Iranian clerics are presented on whether therapeutic abortions can be allowed or not and under what conditions and based on which fiqh arguments. The study further addresses the definition of human death, specifically the very extraordinary case of people with acute brain damage (coma, vegetative state and brain death). It discusses whether brain activity or heart activity is essential for determining human death and presents the views of the clerics on this issue and consequently whether disconnection from medical devices (euthanasia) and organ donation are allowed in these cases. This paper draws conclusions on the status of the human foetus (especially before ensoulment) and addresses the reflection over the sources of Shi‘i Islamic bioethics, in which Islamic jurisprudence has obviously prevailed over Islamic ethics. Together with the modern methodology of Shi‘i jurisprudence and using rationality (‘aql) as a basic source, this becomes the basis of a pragmatic and rational attitude towards medical biotechnologies.
Rights: © Masarykova univerzita
Appears in Collections:Články / Articles (KBS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2_Religio_27-2019-2_9.pdf160,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD