Title: An application of input-output analysis to social enterprises: a case of the Czech Republic
Other Titles: Využití input-output analýzy u sociálních podniků: pozorování v České republice
Authors: Taušl Procházková, Petra
Nosková, Marta
Citation: TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., NOSKOVÁ, M. An application of input-output analysis to social enterprises: a case of the Czech Republic. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 2020, roč. 12, č. 4, s. 495-522. ISSN 2053-4604.
Issue Date: 2020
Publisher: Emerald
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85078976592
http://hdl.handle.net/11025/39824
ISSN: 2053-4604
Keywords: impakt;sociální podnik;input-output analýza;LM3
Keywords in different language: Impact;Social enterprise;Input-output analysis;LM3
Abstract: Tento příspěvek se zabývá měřením výkonnosti sociálních podniků se speciálním přihlédnutím na oblast ekonomické výkonnosti reflektující lokální aspekt. Lokální aspekt hraje totiž významnou roli v konceptu sociálních podniků. Z tohoto důvodu se příspěvek zaměřuje na dva nástroje zvažující lokální aspekt: lokální multiplikátor 3 (LM3) a input-output analýza. Input-output analýza je pak následně aplikována pro výpočet přínosu sociálních podniků na českou ekonomiku. Cílem je také si potvrdit domněnku, že tato analýza je vhodnější nástroj pro měření ekonomického přínosu sociálních podniků než lokální multiplikátor 3
Abstract in different language: This paper aims to investigate the issue of performance measurement of social enterprises with main particular focus on economic performance approach reflecting local aspect, since the local aspect plays a significant role in social entrepreneurship concept. Thus, comparison of two instruments that consider local aspects: local multiplier 3 (LM3) and Input-Output analysis is examined. Input-Output analysis is empirically used to calculate social enterprises’ impact on the Czech economy and to confirm the assumption to be more suitable instrument for economic performance measurement of social enterprises in comparison to local multiplier 3 method.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Emerald
Appears in Collections:Články / Articles (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
article_2020.pdf498,62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD