Title: Indukční tavba oxidu hlinitého v zařízení studeného kelímku
Other Titles: Induction melting of alumium oxide in a cold crucible
Authors: Rot, David
Citation: ROT, D. . Indukční tavba oxidu hlinitého v zařízení studeného kelímku. Jaderná energie, 2020, roč. 1 (66), č. Special, s. 72-74. ISSN: 2694-9024
Issue Date: 2020
Publisher: Centrum výzkumu Řež
Úrad jadrového dozoru SR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39858
ISSN: 2694-9024
Keywords: indukční;tavení;studený kelímek;oxidy kovů
Keywords in different language: induction, melting, cold crucible, metal oxides
Abstract: Tento článek popisuje průběh experimentální indukční tavby Al2O3 ve studeném kelímku (CC), způsobem označovaným jako induction skull melting (ISM). Průběh experimentu spočívá v přípravě segmentového CC na tavbu. Přehřátí startovacího materiálu (hliníku) a spuštění exotermické reakce, čímž dojde k roztavení části vsázky. Postupné roztavení celé vsázky. Výdrž vsázky v ustáleném stavu při požadované teplotě. Řízené chladnutí vsázky. Vyjmutí ingotu oxidu hlinitého ze studeného kelímku.
Abstract in different language: This paper describes the experimental induction skull melting (ISM) of Al2O3 in a cold crucible (CC). The realization of the experiment consists of the preparation of segmental CC for melting. Starting-material (aluminum) overheating and initiation of an exothermic reaction. Gradual melting of the entire load. Steady-state load endurance at the required temperature. Load controlled cooling. Removing the corundum ingot from the cold crucible.
Rights: © Centrum výzkumu Řež
© Úrad jadrového dozoru SR
Appears in Collections:Články / Articles (KEE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rot_2020-77-JE-IndukcniTavba.pdf942,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD