Title: Zařízení studeného kelímku pro tavení oxidů kovů
Other Titles: Equipment of the cold crucible for metal oxides melting
Authors: Rot, David
Knedlík, Michal
Citation: ROT, D. ., KNEDLÍK, M. . Zařízení studeného kelímku pro tavení oxidů kovů. Jaderná energie, 2020, roč. 1 (66), č. Special, s. 69-71. ISSN: 2694-9024
Issue Date: 2020
Publisher: Centrum výzkumu Řež
Úrad jadrového dozoru SR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39859
ISSN: 2694-9024
Keywords: studený kelímek;tavení;oxidy kovů
Keywords in different language: cold crucible;melting;metal oxides
Abstract: Snahou tohoto článku je představit unikátní vybavení studeného kelímku, jež umožňuje indukční tavení oxidů kovů, tzv. induction skull melting (ISM). Tavení je založeno na principu indukčního ohřevu, kdy je energie od induktoru přenášena do vsázky prostřednictvím takzvaného studeného kelímku. Tento způsob tavby umožňuje dosahovat velmi vysokých teplot taveniny (až 4 000 °C). To je umožněno tím, že na rozhraní mezi studeným kelímkem a taveninou si v průběhu tavby vytváří tavenina vlastní skořepinu (skull). Mezi touto skořepinou a studeným kelímkem přitom zároveň vzniká vzduchová mezera.
Abstract in different language: This article aims to present unique equipment of a cold crucible (CC) that allows induction melting of metal oxides (the so-called induction skull melting – ISM). Melting is based on the principle of induction heating, in which energy is transferred from the inductor to the load using the CC. This method of melting makes it possible to reach very high temperatures of melt (up to 4,000 ° C). This is allowed by the fact that the melt forms its own skull crucible at the interface between the CC and the melt during melting. At the same time, an air gap is created between the skull and the CC.
Rights: © Centrum výzkumu Řež
© Úrad jadrového dozoru SR
Appears in Collections:Články / Articles (KEE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rot_2020-84-JE-Zarizeni.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD